Contact

Over Gabriëlle Speijer

“Stel je 2020 voor als kantelpunt in de gezondheidszorg. Als zorgprofessional creëer je impact door de basiswaarden van de moderne zorgverlener toe te passen, vertaald in een eigentijdse eed van Hippocrates: ik beloof dat mijn patiënt zijn of haar gezondheid aan mij kan toevertrouwen. Hiervoor zal ik de beschikbare technologie gebruiken en zorginformatie waardevol maken. Ook zal ik  zorginformatie vertrouwelijk behandelen en ter beschikking stellen aan de patiënt en het kennisnetwerk van collega’s.”

Gabriëlle Speijer MD

Radiotherapeut-oncoloog / Founder CatalyzIT

HIMMS Future50 International HealthIT leader

TechLabs Berlin | vostel.de

“We bewegen in hoog tempo richting een nieuwe organisatie van onze gezondheidszorg. Cruciaal om hier sturing aan te geven vanuit de basisgedachte van ons vak: zonder vooroordeel of selectie, in vertrouwelijkheid en vanuit de houding om het beste voor de ander over te hebben. Zodat niet technologie, maar het menselijke in the lead is.”

Activiteiten

Hier houd ik mij mee bezig

Ik werk als radiotherapeut-oncoloog bij het HagaZiekenhuis. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende initiatieven die aansluiten bij mijn missie om de kwaliteit van zorg te verbeteren door de inzet van digitale technologie.

Wilt u technologie effectiever inzetten binnen de zorg?

Neem contact op