Contact

Diensten

Via CatalyzIT ondersteun ik bestuurders en zorgprofessionals bij de effectieve inzet en inrichting van communicatie- en beslissingsondersteunende technologie. Ook ben ik een katalysator voor changemanagement in mindset en cultuur.

Data driven doctor

De beste beslissingen nemen vóór en samen mét de patiënt

Alle informatie en diensten die we in ons dagelijks leven nodig hebben, zijn via smartphone en computer binnen een paar tellen beschikbaar. In de zorg is dit helaas nog steeds geen realiteit en dat staat het bieden van kwalitatief goede zorg in de weg. Met CatalyzIT maak ik mij sterk voor de data driven doctor die digitaal wordt ondersteund, zowel in zijn vak als bij de communicatie met collega’s en patiënten.

Mijn Focus

Mindset en cultuur veranderen
Bewustwording creëren bij bestuurders en zorgprofessionals dat de inzet van digitale technologie een voorwaarde is voor het bieden van goede, duurzame zorg.
Verwachtingen managen
De verwachting van zorgverleners en ICT-specialisten richten op de gewenste verbetering in de processen in plaats van op de mogelijkheden van de techniek.
Openheid naar patiënten
Helder communiceren over hun gezondheidssituatie, zowel in een persoonlijk gesprek als online. Bovendien goed in kaart brengen aan welk type informatie de patiënt behoefte heeft.
Vraag en aanbod matchen
Het aanbod van digitale technologie afstemmen op de behoeften van zorgprofessionals.
Digitale gegevensuitwisseling
Ik ben betrokken bij diverse samenwerkingsprojecten, zoals Thuisarts.nl en het ontwikkelen van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Als ambassadeur van MedMij en SNOMED CT adviseer ik over de implementatie van standaarden voor digitale communicatie in de zorg.
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence toepassingen verankeren in de klinische praktijk.

Hoe kan ik u ondersteunen?

Diensten

Lezingen

presentaties en workshops over technologie, mindset en cultuur

Advies

aan Raden van Bestuur over de rol van ICT binnen de zorg

Coaching

van aankomende artsen via kennisinstituten

Wilt u technologie effectiever inzetten binnen de zorg?

Neem contact op