Contact
Artificiële Intelligentie: een wake-up call
Artificiële Intelligentie: een wake-up call

Gabrielle Speijer, MD

, 09/2020

Artificiële Intelligentie: een wake-up call

Technologie is niet weg te denken uit ons leven en ook niet uit de zorg. De eerste stap was automatisering van repetitieve taken. Dat blijkt ook uit borging van processen, het inrichten van administratieve systemen, het lopende bandwerk van vele vakgebieden, de protocollen, certificering en borging van kwaliteit door dikke rapportages en ga zo maar door. Ieder heeft zijn eigen afgebakende taakje als een klein onderdeeltje in een organisatie die vaak nog top down word aangestuurd.

‘Ik ben maar een radertje in het geheel’

Zoals ik vandaag nog als antwoord kreeg op enkele vragen: ik ben maar een radertje in het geheel”, je moet daarvoor naar de bazen, of naar de instanties die erover gaan. Het lijkt wel of we ons niet alleen verschuilen, maar vooral ook zelf niet meer denken er iets aan te kunnen doen. Ondanks het feit dat dat radertje dat elke persoon is, net zo, of minstens zo bepalend is voor het geheel. Zelfs informatie die in grote hoeveelheden op ons afkomt, opent ons blijkbaar niet de ogen. We doen het massaal af met de zin:’ het is nu eenmaal zo’.

‘Het is nu eenmaal zo’

Sta daar eens bij stil en stel u voor dat u de bril opzet die elk kind (van nature) op heeft. Een kind vraagt bij alles: waarom is dat zo? Tja, dat hebben we met elkaar zo afgesproken hoorde ik me gisteren nog zeggen over de uitleg van klokkijken aan mijn zoon van 8. Dat hij dit antwoord niet pikte van mij, daar zal u niet van opkijken. En ik krijg ook van mijn patiënten haast dagelijks de vraag: maar waarom is dat zo? Daar is ook een antwoord op: ‘Dat zien we wel vaker in de praktijk, daar moet u mee leren leven.’

‘Een bril om die blinde vlek weg te poetsen’

Toch is die waarom nog lang zo gek niet. Het dwingt je te denken waarom je iets doet, of dat logisch is, of het niet anders zou kunnen en wat daar de voor- en nadelen van zouden kunnen zijn. Het is die bril die je helpt om de blinde vlek wél te zien. Je zou het ook kunnen beschouwen als een andere filter voor de werkelijkheid.

‘Een stapje achteruit’

Voor mij is het waarom van dokter-zijn heel duidelijk: ik wil zorgen voor een ander, vanuit mijn maximale inzet in vertrouwelijkheid en vertrouwen. Dat is mijn basishouding. Het hoe, dat valt situationeel in te vullen. Maar maximaal inzicht in de gezondheidssituatie van de patiënt is het uitgangspunt.

Een superbril die onze blikken integreert

We hebben inmiddels de technologie die ons allen in staat stelt met elkaar verbonden te zijn om onze eigen waarnemingen, inzichten en kennis met elkaar te delen en overdragen. Op die manier kunnen we supersnel met elkaar tot nieuwe inzichten komen. In mijn voorgaande blog ‘Samensterk? Samenwerk!’ ging ik dieper in op de invulling van het begrip connectiviteit. AI kan vervolgens erbij helpen, alleen al omdat er zoveel informatie ter beschikking komt. Correlaties zien die we individueel niet zouden zien. En dat over domeinen heen.

Een stap terug en dan springen

Om hiertoe te komen zullen we geen stap vooruit maar achteruit moeten maken. Terug naar de basis; onze principes en drijfveren waarvoor en waarom we het doen, wat ons bindt. Van daaruit is het mogelijk om samen informatie en technologie te orchestreren om te kunnen springen naar de IVe industriële revolutie.

Van IT inrichting naar orchestratie

Geen inrichting zoals vandaag, maar orchestratie. En dat is volstrekt nieuw en onbekend want het bestaat nog nergens. Het is een compositie zoals bij muziek. Het kan alleen maar mooi zijn als het klopt, Wanneer alle onderdelen in fijne afstemming ten opzichte van elkaar hebben. Alleen dan is het uitgevoerd volgens de wijze waarop de componist dat heeft bedoeld. Dat is de partituur, de dirigent én de diverse musici die hun bijdrage leveren aan het geheel. Dit is exact wat ons nu te doen staat nu AI op onze deur klopt. Een stapje terug naar onze basis om met de nieuwe partituur voor IT onze principes te borgen in de uitvoering ervan.

Wake-up call

AI is een prachtige wake-up call voor ons allen. Het confronteert ons met existentiële zaken waarover we moeten nadenken. Van waaruit we de sleutel zullen vinden om ons vak met de middelen van vandaag volgens onze basiswaarden uit te voeren. Definitief anders dan de wijze waarop vandaag zorg verleend wordt. Nieuwsgierig geworden? En wilt u als medisch specialist, arts, of arts in opleiding, of stakeholder in zorg van welke discipline dan ook meer weten over AI? Meldt u dan nu aan via de link van de Federatie Medisch Specialisten voor het eerste interactieve virtuele congres over AI voor en door dokters.

Over de auteur

Gabriëlle Speijer is radiotherapeut-oncoloog in het HagaZiekenhuis, founder van de zorginnovatie-onderneming CatalyzIT, HIMSS Future50 International HealthIT leader en redactieraadlid van ICT&health.